İş Sağlığı ve Güvenliği

Küre Ambalaj İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Küre Ambalaj, insan hayatına verdiği değer gereği iş sağlığı ve güvenliği konusunda başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesine gayret etmektedir. Bu anlamda faaliyetlerinin tamamını İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri ile İş Hukuku Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda çalışanlarını verdiği eğitimler ile bilinçlendirmenin yanında tüm paydaşlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki taleplerini de karşılamaya gayret etmektedir. İşletmemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri en aza indirecek tedbirleri almakta, uygulanması konusunda takipçi olmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği